• Inici
  • Blog
  • La pedra i l'home. Com utilitzes els teus recursos?

La pedra i l'home. Com utilitzes els teus recursos?

La pedra i l'home. Com utilitzes els teus recursos?

Parlem de Flexibilitat com una de les característiques bàsiques de les persones intel·ligents, tant a nivell intel·lectual, com social, com emocional. 

Quasi totes les definicions que els experts fan de la paraula "Intel·ligència" inclouen algun component que té a veure amb la flexibilitat i l'adaptació al medi.

Com vaig sentir dir John Grinder, co-creador de la PNL, la flexibilitat es refereix a la capacitat de generar opcions davant d'una determinada situació. I injectar opcions en el cervell és l'elixir dels déus... és quelcom molt valuós, potser allò més valuós que pots tenir per ser exitós i feliç a la vida. 

Només ets lliure si tens la capacitat de triar la teva manera de fer, si pots decidir entre diverses opcions. Si no, estàs condemnat a actuar d'aquesta única manera que coneixes... 

I la flexibilitat també té a veure amb la teva capacitat d'utilitzar els teus diferents recursos. D'aquí, la següent poesia d'autor desconegut, que deixa clar de manera inqüestionable aquesta declaració de principis:

LA PIEDRA Y EL HOMBRE

El distraído, tropezó con ella.
El violento, la utilizó como proyectil.
El emprendedor construyó con ella.
El campesino, cansado, la utilizó de asiento.
Drummond la poetizó.
David la utilizó para derrotar a Goliat
y Michelangelo le sacó la más bella de las esculturas.
En todos los casos la diferencia no estaba en la piedra,
sino en el hombre...